NL  ENG
JO JANSSEN ARCHITECTEN
utiliteitsbouw
woningbouw
privé woonhuizen
interieur
stedenbouw
projecten

actueel
activiteiten
publicaties
publicaties archief
contact
profiel
filosofie
prinses laurentien opent fryske akademy
treebeek genomineerd voor abe bonnemaprijs
bouwfoto's treebeek centrum fase 2
tentoonstelling aarhus denemarken
bouwfoto's fryske akademy leeuwarden
jja drie keer geselecteerd voor iba parkstad
Architect Jo Janssen mocht afgelopen vrijdag 9 september 2016 H.K.H. prinses Laurentien rondleiden in de door het gelijknamige bureau ontworpen Fryske Akademy. De Fryske Akademy is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de K.N.A.W. [Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen] en doet onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. Vanuit deze functie is het instituut gevestigd in de historische binnenstad van Leeuwarden in een aantal geclassificeerde rijksmonumenten, een gemeentelijk monument en de Noorderkerk. Allen gelegen rondom een binnenstedelijke tuinkamer met waardevolle bomen. Jo Janssen Architecten verwierf in 2010 via een prijsvraag, onder voorzitterschap van oud-rijksbouwmeester Wim Quist, de opdracht voor de renovatie, restauratie en nieuwbouw van de Fryske Akademy.

Verbinding
Organisatorisch en stedenbouwkundig is de nieuwbouw de ontbrekende schakel van de ‘ketting’ van Fryske Akademy gebouwen. Dit manifesteert zich aan de tuinzijde in de architectuur van de nieuwbouw gevel, welke ontworpen is als één helder element, één verbindende houten structuur die de rijksmonumenten, het gemeentelijk monument via de nieuwbouw en een overdekte passerelle aan de Noorderkerk koppelt.
De nieuwbouw is aan de straatzijde ontworpen als een semi-openbaar gebouw dat stedenbouwkundig en architectonisch qua volume en materialisatie op een passende wijze het monumentale karakter van de stedelijke context respecteert en met haar daklijn aansluit op de buurgebouwen. Daarnaast is met de verbouwing de toegankelijkheid en ontsluiting voor mindervaliden volledig opgelost.

Noorderkerk
Organisatorisch gaat het ontwerp voor de Akademy uit van een flexibel systeem waarbinnen de wetenschappers op meerdere plekken kunnen werken. De Noorderkerk kent op dit vlak een grote variatie. In de randzone zijn concentratie werkplekken uitgevoerd, terwijl in de middenzone een meer gemeenschappelijke studie ruimte met auditorium trap, bibliotheek en ontmoetingsplekken is gecreëerd.

Taal
Tijdens haar bezoek riep Prinses Laurentien op om laaggeletterheid in Friesland aan te pakken, een initiatief dat natuurlijk wordt omarmd door de Akademy die veelvuldig publiceert over en in de Friese taal. Over de taal van de architectuur van de Fryske Akademy schrijft Hans Ibelings in zijn tekst ‘Continuïteit en verandering’: “Stel dat je architectuur met taal vergelijkt: sommige gebouwen zouden dan luidruchtiger zijn en andere zwijgzaam. De paradoxale kwaliteit van Janssens werk is dan dat het veel uitdrukt zonder stemverheffing.”

Boek
Bij de opening werd ook het boek “Fryske Akademy, 3 eeuwen bouwgeschiedenis” (ISBN 978-94-9217-631-8) gepresenteerd. Een prachtige publicatie dat middels teksten van Hans Cools, Johan de Haan, Leo van der Laan en Hans Ibelings de geschiedenis van de gebouwen van de Akademy verteld.